KONTAKT

Adresa:

Telefon:

Telegram, Viber, WhatsApp

Adresa elektronske pošte:

Na mape:

Osnovni podaci:

  • Poslovno ime: OLGA DEDKOVA PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE ATLAS PRO LOZNICA
  • Poreski identifikacioni broj (PIB): 111327453
  • Matični broj (MB): 65336146
  • Sedište: 15300 Loznica, ul. Pašićeva 17
  • Direktor: Olga Dedkova

Bankovni podaci:

  • Tekući račun: 325-9601500424808-41
  • Poslovno ime banke: OTP banka Srbija AD Novi Sad
  • Adresa banke: Serbia 21000 Novi Sad, Trg Slobode 5
  • SWIFT: OTPVRS22